όρους χρήσης

1. Η σύμβαση με το Memoro

1.1 Η χρήση της ιστοσελίδας Memoro.org/gr-gr (o “Ιστότοπος”) και κάθε σχετικού προϊόντος (λογισμικού, δεδομένων, υπηρεσιών Memoro) που παρέχονται στο χρήστη, ή από, ή μέσω του Ιστοτόπου από το Memoro (συλλογικά η "Υπηρεσία" στο παρόν), υπόκεινται στους όρους μιας νομικά δεσμευτικής σύμβασης μεταξύ του χρήστη και του Memoro. To “Memoro” αντιπροσωπεύει την εταιρεία Banca della Memoria ONLUS, με έδρα στη Via della Gualdera 7, 10023, Chieri.
1.2 Η σύμβαση μεταξύ του χρήστη και του Memoro αποτελείται από (A) τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν, (B) την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Memoro.
1.3 Οι Όροι αποτελούν μία νομικώς δεσμευτική συμφωνία μεταξύ του Memoro και του χρήστη σε σχέση με τη χρήση της Υπηρεσίας από τον τελευταίο. Είναι σημαντικό να διαθέσετε τον απαραίτητο χρόνο για να τους διαβάσετε προσεκτικά.
1.4 Οι όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών οι οποίοι, μεταξύ άλλων, εισάγουν Περιεχόμενο. Ο όρος Περιεχόμενο περιλαμβάνει κείμενο, γραφικά, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, μουσικής, βίντεο, οπτικοακουστικά δεδομένα και άλλο υλικό που προβάλλεται ή είναι προσβάσιμο μέσω της Υπηρεσίας, ή έχει ενσωματωθεί από το χρήστη.

2. Αποδοχή των Όρων

2.1 Για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει την Υπηρεσία, ο χρήστης θα πρέπει να συμφωνήσει με τους Όρους. Η Υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά την αποδοχή των Όρων.
2.2 Οι όροι μπορούν να γίνουν δεκτοί με την απλή χρήση της Υπηρεσίας. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το Memoro θεωρεί τη χρήση της Υπηρεσίας ως αποδοχή των όρων εκ μέρους του, από εκείνη τη στιγμή και μετά.
2.3 Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία και να αποδεχτούν τους όρους οι χρήστες: (α) που δεν έχουν τη νόμιμη ηλικία για να κάνουν μία σύμβαση με το Memoro, ή (β) στους οποίους νόμιμα απαγορεύεται να χρησιμοποιούν την Υπηρεσία.
2.4 Σας συνιστούμε να εκτυπώσετε ή να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο των Όρων για το αρχείο σας.

3. Τροποποίηση των Όρων

3.1 Το Memoro μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους, για παράδειγμα ως αποτέλεσμα αλλαγών στη νομοθεσία ή στις λειτουργίες που προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ελέγχετε τους Όρους περιοδικά για αλλαγές. Η τροποποιημένη έκδοση των Όρων («Τροποποιημένο Όροι») θα βρίσκονται διαθέσιμοι εντός της Υπηρεσίας (κάθε επιπλέον αλλαγή). Σε περίπτωση απόρριψης των τροποποιημένων όρων, θα πρέπει να σταματήσει η χρήση της Υπηρεσίας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων, η χρήση αυτή θα συνιστά σιωπηρή αποδοχή της τροποποίησης των όρων.

4. Λογαριασμός στο Memoro

4.1 Για την πρόσβαση σε ορισμένες ειδικές εφαρμογές του Ιστοτόπου ή σε άλλα στοιχεία της Υπηρεσίας, πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο Memoro. Κατά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να παρέχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες. Είναι σημαντικό να κρατήσετε τον κωδικό πρόσβασης στο λογαριασμό μυστικό.
4.2 Ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Memoro σχετικά με οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του που θα υποπέσει στην αντίληψή του.
4.3 Ο χρήστης είναι ο μόνος υπεύθυνος (απέναντι στο Memoro και σε τρίτους) για κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λογαριασμό του.

5. Γενικοί περιορισμοί στη χρήση

5.1 Το Memoro με την παρούσα συμφωνία επιτρέπει στο χρήστη να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση της Υπηρεσίας, υπό τους ακόλουθους όρους, και ο χρήστης αποδέχεται ότι μη τήρηση κάποιου από αυτους τους όρους θα συνιστούσε εκ μέρους του παραβίαση αυτών των Όρων:
 1. Δεν επιτρέπεται να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Ιστοτόπου ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία,
 2. δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση μέσω οποιασδήποτε τεχνολογίας ή άλλων μέσων στο Περιεχόμενο από τις σελίδες αναπαραγωγής βίντεο του Ιστοτόπου, από τον εσωτερικό μέσο αναπαραγωγής ή από άλλα μέσα που το Memoro υποδεικνύει ειδικά για αυτό το σκοπό,
 3. δεν επιτρέπεται να παρακάμψετε (ή να προσπαθήσετε να παρακάμψετε), να απενεργοποιήστε ή να παρεμβείτε με άλλο τρόπο σε οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την ασφάλεια της Υπηρεσίας ή με στοιχεία που αποτρέπουν ή περιορίζουν τη χρήση ή αντιγραφή του Περιεχομένου του Memoro ή θέτουν σε εφαρμογή περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας ή του περιεχομένου που είναι προσβάσιμο μέσω της Υπηρεσίας,
 4. δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία (συμπεριλαμβανομένου του μέσου αναπαραγωγής βίντεο) για οποιαδήποτε από τις ακόλουθες εμπορικές χρήσεις, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Memoro:
 1. την πώληση της πρόσβασης στην Yπηρεσία,
 2. την πώληση της διαφήμισης, των χορηγιών ή των προσφορών της Υπηρεσίας ή του Περιεχομένου,
 3. την πώληση της διαφήμισης, των χορηγιών ή των προσφορών σε οποιαδήποτε σελίδα blog με δυνατότητα διαφήμισης ή σε ιστοσελίδα που περιέχει το Περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Υπηρεσίας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου διάφορα «προϊόντα», που δε προέρχονται από το Memoro, εμφανίζονται στην ίδια σελίδα και έχουν αξία που δικαιολογεί αυτές τις πωλήσεις.
 1. μη εξουσιοδοτημένη εμπορική χρήση δεν περιλαμβάνει (i) τη φόρτωση ενός πρωτότυπου βίντεο στο Memoro, (ii) τη διατήρηση ενότητας στον Ιστότοπο για την προώθηση μιας καλλιτεχνικής ή εμπορικής επιχείρησης, (iii) την προβολή των βίντεο του Memoro με οποιονδήποτε τρόπο σε blog ή σε ιστοσελίδα με δυνατότητα διαφημίσεων, με την επιφύλαξη των περιορισμών σχετικά με τη διαφήμιση του άρθρου 5.1 και με την επιφύλαξη οποιασδήποτε χρήσης επιτρέπεται ρητά και εγγράφως από το Memoro,
 2. εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί το μέσο αναπαραγωγής βίντεο που διαθέτει η ιστοσελίδα, ο χρήστης δεν μπορεί να τροποποιήσει, να προσθέσει ή να μπλοκάρει οποιοδήποτε μέρος ή χαρακτηριστικό του μέσου αυτού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των συνδέσμων στον Ιστοτόπο,
 3. δεν επιτρέπεται η χρήση κανενός συστήματος (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ρομπότ, offline reader κτλ) που έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία με τέτοιο τρόπο ώστε να στέλνει σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο περισσότερα αιτήματα στο διακομιστή του Memoro από ό,τι θα ήταν ανθρωπίνως δυνατό με ένα συνηθισμένο και μη τροποποιημένο πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο,
 4. δεν επιτρέπεται να συλλέγονται προσωπικές πληροφορίες για τους χρήστες του Ιστοτόπου ή της Υπηρεσίας (ο χρήστης αντιλαμβάνεται ότι προσωπική πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί και το Όνομα Χρήστη),
 5. δεν επιτρέπεται η χρήση του Ιστοτόπου ή της Υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων των σχολίων και των ρυθμίσεων των e-mail που βρίσκονται στον Ιστότοπο) από εμπορικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που σχετίζονται με εμπορικές δραστηριότητες,
 6. δεν επιτρέπεται να ζητηθούν, για εμπορικούς σκοπούς, στοιχεία χρηστών του Ιστοτόπου, σε σε σχέση με το Περιεχόμενο που έχουν ανεβάσει.

5.2 Ο χρήστης συμφωνεί στη συμμόρφωση με όλες τις άλλες διατάξεις των Όρων Χρήσης του Memoro για όλη τη διάρκεια χρήσης της Υπηρεσίας.
5.3 Το Memoro συναινεί στη χρήση από τις μηχανές αναζήτησης προγραμμάτων τύπου αράχνη για την αντιγραφή περιεχομένου του Ιστοτόπου με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία ευρετηρίων αναζήτησης δημοσίως διαθέσιμου περιεχομένου, αλλά όχι για τη δημιουργία αντιγράφων cache ή αρχειακού υλικού. Το Memoro διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης αυτών των εξαιρέσεων γενικά ή κατά περίπτωση.
5.4 Το Memoro ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους χρήστες του. Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η μορφή και η φύση της Υπηρεσίας που προσφέρει το Memoro μπορεί να τροποποιείται κατά τακτά χρονικά διαστήματα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
5.5 Στο πλαίσιο αυτής της συνεχούς ανανέωσης, ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το Memoro μπορεί να διακόψει (προσωρινά ή μόνιμα) την παροχή της Υπηρεσίας (ή οποιοδήποτε στοιχείο εντός της Υπηρεσίας) στους χρήστες γενικά κατά τη διακριτική ευχέρεια του Memoro, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση. Είναι δυνατόν να σταματήσει να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ανά πάσα στιγμή. Ο χρήστης δεν πρέπει να ενημερώνει το Memoro σε περίπτωση διακοπής χρήσης της Υπηρεσίας εκ μέρους του.
5.6 Ο χρήστης συμφωνεί ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος (και το Memoro δε φέρει καμία ευθύνη απέναντί του ή έναντι τρίτων) για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τους Όρους και για τις συνέπειες (συμπεριλαμβανομένων απωλειών ή ζημιών που το Memoro μπορεί να υποστεί) της εν λόγω παραβίασης.

6. Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα (copyright)

6.1 Το Memoro υιοθετεί μια πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα σε σχέση με το περιεχόμενο που φέρεται να αποτελεί παράβαση των πνευματικών δικαιωμάτων ενός τρίτου.
6.2 Στο πλαίσιο της πολιτικής πνευματικών δικαιωμάτων του Memoro, το Memoro είναι σε θέση να σταματήσει την πρόσβαση ενός χρήστη στην Υπηρεσία, αν ο χρήστης έχει αναγνωριστεί ως συνήθης δράστης. Ένας κατ’ επανάληψη παραβάτης είναι ένας χρήστης που έχει αναφερθεί ότι έχει διαπράξει μια παραβίαση περισσότερες από δύο φορές.

7. Περιεχόμενο

7.1 Κάθε κάτοχος λογαριασμού στο Memoro μπορεί να προσθέσει Περιεχόμενο. Ο χρήστης κατανοεί ότι, ανεξάρτητα από το αν το Περιεχομενό του έχει δημοσιευθεί ή όχι, το Memoro δεν εγγυάται οποιαδήποτε εμπιστευτικότητα όσον αφορά στο Περιεχόμενο.
7.2 Ο χρήστης διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα στο δικό του Περιεχόμενο, όμως οφείλει να παρέχει συγκεκριμένα δικαιώματα στο Memoro και στους άλλους χρήστες της Υπηρεσίας. Αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8 αυτών των Όρων (Δικαιώματα παραχωρούμενα από το χρήστη).
7.3 Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι είναι ο μόνος υπεύθυνος για το Περιεχόμενό του και για τις συνέπειες της δημοσίευσης του Περιεχομένου αυτού. Το Memoro δεν προσυπογράφει οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή γνώμες, συστάσεις ή προτάσεις που περιέχονται σε αυτό και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη όσον αφορά στο Περιεχόμενο.
7.4 Ο χρήστης αποδέχεται και εγγυάται ότι έχει στην κατοχή του (και θα εξακολουθεί να έχει κατά τη χρήση της Υπηρεσίας) όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, συναινέσεις, και τις άδειες που απαιτούνται για να επιτραπεί στο Memoro η χρήση του Περιεχομένου για τους σκοπούς της Υπηρεσίας και για οποιοδήποτε σκοπό προβλέπεται από την Υπηρεσία και από τους παρόντες Όρους.
7.5 Η συμπεριφορά του χρήστη εντός του Ιστοτόπου (καθώς και το Περιεχόμενο του) πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας του Memoro.
7.6 Δεν επιτρέπεται η δημοσίευση ή προσθήκη Περιεχομένου που περιέχει υλικό του οποίου είναι παράνομη η κατοχή στην Ελλάδα ή στη χώρα στην οποία κατοικεί ο χρήστης καθώς και η χρήση του και η κατοχή του από το Memoro, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
7.7 Το Περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο στην Υπηρεσία δεν μπορεί να περιέχει υλικό, του οποίου τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν σε τρίτους ή υπόκεινται σε περιορισμούς (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων της ιδιωτικής ζωής ή των δικαιωμάτων της δημοσίευσης), εκτός εάν ο χρήστης έχει επίσημη άδεια ή άδεια από το νόμιμο ιδιοκτήτη, ή είναι με άλλο τρόπο νόμιμα εξουσιοδοτημένος να δημοσιεύει το εν λόγω υλικό και να χορηγεί στο Memoro άδεια όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8.1.
7.8 Σε περίπτωση που το Memoro αντιληφθεί πιθανή παραβίαση αυών των Όρων, διατηρεί το δικαίωμα (αλλά δεν έχει την υποχρέωση) να αποφασίσει αν το Περιεχόμενο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε αυτούς τους Όρους και μπορεί να διαγράψει αυτό το Περιεχόμενο και / ή να εμποδίσει ένα χρήστη να ανεβάσει Περιεχόμενο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του.
7.9 Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μπορεί να εκτεθεί σε Περιεχόμενο που είναι ανακριβές, προσβλητικό, ανήθικο ή άλλως αποδοκιμαστέο για αυτόν. Ο χρήστης συμφωνεί να παραιτηθεί και με το παρόν συμφωνητικό παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμα ή ένδικα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί ή μπορεί να χρησιμοποιήσει εναντίον του Memoro σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο τέτοιου είδους.

8. Δικαιώματα παραχωρούμενα από το χρήστη

8.1 Όταν ο χρήστης ανεβάζει ή δημοσιεύει Περιεχόμενο στο Memoro, αυτόματα παραχωρεί:
 1. στο Memoro ατελώς μια παγκόσμια άδεια, μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη (με το δικαίωμα χορήγησης υπο-αδειών) για χρήση, αναπαραγωγή, διάθεση, προβολή και επεξεργασία του εν λόγω Περιεχομένου σε σχέση με την Υπηρεσία και με άλλες –και επιχειρηματικές- δραστηριότητες του Memoro, στις οποίες ενδεικτικα περιλαμβάνονται η προώθηση και αναδιανομή μέρους ή του συνόλου της Υπηρεσίας (και των έργων που προέρχονται από το Περιεχόμενο αυτό) [σε οποιαδήποτε μορφή και μέσω οποιουδήποτε καναλιού επικοινωνίας],
 2. σε κάθε χρήστη της Υπηρεσίας, μία άδεια Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs license).
8.2 Οι παραπάνω άδειες που παραχωρεί ο χρήστης σχετικά με τα Βίντεο του Χρήστη παύουν να ισχύουν από τη στιγμή που ο Χρήστης αφαιρέσει τα Βίντεο του από τον Ιστότοπο. Οι άδειες που αφορούν στα Σχόλια Χρηστών, παραχωρούνται από το χρήστη για αόριστο χρονικό διάστημα, αλλά το γεγονός αυτό δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο τα δικαιώματα ιδιοκτησίας του, που παραμένουν σε αυτόν, σύμφωνα με το άρθρο 7.2.

9. Περιεχόμενο του Memoro στον Ιστότοπο

9.1 Εκτός από το Περιεχόμενο που προσθέτει ο χρήστης στην Υπηρεσία, όλα τα υπόλοιπα Περιεχόμενα της Υπηρεσίας ανήκουν στο Memoro ή η άδεια χρήσης τους έχει παραχωρηθεί στο Memoro και υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα, σε δικαιώματα εμπορικών σημάτων και σε άλλα δικαιωμάτα πνευματικής ιδιοκτησίας του Memoro ή των δικαιοπαρόχων του Memoro. Eμπορικά σήματα ή σήματα υπηρεσιών τρίτων που εμφανίζονται στο Περιεχόμενο, μη δημοσιευμένα από χρήστες, είναι εμπορικά σήματα ή servicemarks των ιδιοκτητών τους. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, προβολή, πώληση, παραχώρηση άδειας χρήσης ή οποιαδήποτε άλλη χρήση αυτού του Περιεχομένου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Memoro ή, κατά περίπτωση, των δικαιοπαρόχων του Memoro. Το Memoro και οι δικαιοπαρόχοι του διατηρούν όλα τα δικαιώματα, που δεν παραχωρούνται ρητά, πάνω στο Περιεχόμενό τους.

10. Σύνδεσμοι στο Memoro

10.1 Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που δεν ανήκουν ή ελέγχονται από το Memoro. Το Memoro δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας δικαιωμάτων ή τις συνθήκες οποιουδήποτε ιστοτόπου τρίτων.
10.2 Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Memoro δεν είναι υπεύθυνο για τη διαθεσιμότητα εξωτερικών δικτυακών τόπων ή πόρων και δεν επιδοκιμάζει οποιαδήποτε διαφήμιση, προϊόντα ή άλλα υλικά που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα από τέτοιες ιστοσελίδες ή πόρους.
10.3 Ο χρήστης αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το Memoro δεν είναι υπεύθυνo για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που ο ίδιος μπορεί να υποστεί ως αποτέλεσμα της πρόσβασης σε αυτούς τους εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, σε σχέση με την εξάρτηση από την πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, προϊόντος ή άλλου υλικού που διατίθεται από τέτοιες ιστοσελίδες ή πόρους.
10.4 Το Memoro καλεί τους χρήστες να προσέχουν πότε εγκαταλείπουν την Υπηρεσία και να διαβάζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική προστασίας των δικαιωμάτων κάθε δικτυακού τόπου που επισκέπτονται.

11. Τερματισμός της σχέσης με το Memoro

11.1 Οι Όροι θα εξακολουθήσουν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους εκ μέρους του χρήστη ή του Memoro, όπως ορίζεται κατωτέρω.
11.2 Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακόψει το συμβόλαιό του με το Memoro, μπορεί να το κάνει με τους ακόλουθους τρόπους: (α) να το κοινοποιήσει στο Memoro ανά πάσα στιγμή, και (β) να κλείσει το λογαριασμό του στο Memoro. Η εν λόγω γνωστοποίηση αποστέλλεται, εγγράφως, στη διεύθυνση του Memoro, όπως αυτή αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων.
11.3 Το Memoro μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει τη σύμβαση με τον χρήστη, εάν:
 1. ο χρήστης έχει παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη των Όρων (ή έχει ενεργήσει κατά τρόπο που να δείχνει σαφώς ότι δεν προτίθεται ή δεν είναι σε θέση να συμμορφωθεί με τις διατάξεις των Όρων), ή
 2. Το Memoro είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει σε αυτή την πράξη, επειδή αυτό απαιτείται από το νόμο (για παράδειγμα, όταν η παροχή της Υπηρεσίας προς το χρήστη είναι, ή καθίσταται παράνομη).
11.4 Το Memoro μπορεί ανά πάσα στιγμή να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με τον χρήστη, εάν:
 1. Το Memoro δεν είναι πλέον διατεθειμένο να παρέχει την Υπηρεσία στους χρήστες είτε στην Ιταλία είτε στη χώρα της οποίας ο χρήστης είναι κάτοικος ή από την οποία χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, ή
 2. η παροχή της Υπηρεσίας προς το χρήστη εκ μέρους του Memoro, δεν είναι πλέον, σύμφωνα με το Memoro, συμφέρουσα από εμπορική σκοπιά και στις δύο περιπτώσεις Α και Β του παρόντος άρθρου 11.4 το Memoro πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να διαβιβάζει ειδοποίηση για αυτή τη λύση με εύλογη προειδοποίηση.
11.5 Όταν οι παρόντες Όροι παύσουν να ισχυόυν, όλα τα νομικά δικαιώματα, οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες από τις οποίες έχουν επωφεληθεί ο χρήστης και το Memoro, ή στις οποίες ήταν υπόχρεοι (ή που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος των Όρων ) ή για τις οποίες προβλέπεται ρητά η συνέχιση της εργασίας αορίστου χρόνου, δεν θα επηρεαστούν από την εν λόγω καταγγελία, ενώ οι διατάξεις του άρθρου 14.6, εξακολουθούν να ισχύουν για τα εν λόγω δικαιώματα, υποχρεώσεις και ευθύνες επ 'αόριστον.

12. Αποποίηση εγγυήσεων

12.1 Τίποτα σε αυτούς τους Όρους δεν επηρεάζει τις διατάξεις οποιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται από το νόμο, σύμφωνα με τον οποίο ο χρήστης έχει δικαιώματα ως καταναλωτής και που δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
12.2 Η Υπηρεσία παρέχεται "ως έχει" και το Memoro δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση σε σχέση με αυτό.
12.3 Ειδικότερα, το Memoro δε δηλώνει και δεν εγγυάται ότι:
 1. η χρήση της Υπηρεσίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες του χρήστη,
 2. η χρήση της Υπηρεσίας θα είναι συνεχής, έγκαιρη, ασφαλής ή αλάνθαστη,
 3. οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το χρήστη, ως αποτέλεσμα της χρήσης της Υπηρεσίας είναι ακριβείς ή αξιόπιστες, και
 4. τα ελαττώματα στη λειτουργία ή τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού παρέχεται στο χρήστη ως μέρος της Υπηρεσίας θα πρέπει να διορθωθούν.
12.4 Ουδεμία προϋπόθεση, εγγύηση ή άλλοι όροι (συμπεριλαμβανομένων σιωπηρών όρων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή συμμόρφωσης προς την περιγραφή) ισχύουν για την Υπηρεσία, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους παρόντες Όρους.

13. Περιορισμός της ευθύνης

13.1 Καμία διάταξη των παρόντων Όρων δεν εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη του Memoro σε περίπτωση δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του Memoro και για τις ζημιές που δεν μπορούν νομίμως να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
13.2 Συμπληρωματικά με τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 13.1, το Memoro δε θα φέρει ευθύνη σε σχέση με το χρήστη:
 1. για απώλειες που ο χρήστης μπορεί να υποστεί. Αυτό περιλαμβάνει οποιαδήποτε απώλεια κέρδους (άμεση ή έμμεση), οποιαδήποτε απώλεια καλής θέλησης ή εμπορικής φήμης, ή απώλεια δεδομένων που υπέστη ο χρήστης,
 2. για απώλειες ή ζημίες που μπορεί να υποστεί ο χρήστης:
 1. για εμπιστοσύνη απέναντι στην πληρότητα, ακρίβεια ή ύπαρξη οποιασδήποτε διαφήμισης, ή απέναντι στο αποτέλεσμα οποιασδήποτε σχέσης ή συναλλαγής μεταξύ του χρήστη και οποιουδήποτε διαφημιστή ή χορηγού, του οποίου οι διαφημίσεις εμφανίζονται στην Υπηρεσία,
 2. ως αποτέλεσμα των αλλαγών που το Memoro μπορεί να κάνει στην Υπηρεσία, ή για οποιαδήποτε μόνιμη ή προσωρινή διακοπή παροχής της Υπηρεσίας (ή οποιουδήποτε στοιχείου εντός της Υπηρεσίας),
 3. για τη διαγραφή, τη φθορά ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης του Περιεχομένου και άλλων δεδομένων που διατηρούνται ή μεταδίδονται από ή μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας,
 4. από τη μη παροχή από το χρήστη προς το Memoro ακριβών πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό χρήστη,
 5. για την προεπιλογή του χρήστη να διατηρήσει τον κωδικό πρόσβασης ή τα στοιχεία του λογαριασμού του στο Memoro εμπιστευτικά.
13.3 Ο περιορισμός ευθύνης του Memoro απέναντι στο χρήστη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13.2 πρέπει να ισχύει τόσο στην περίπτωση που το Memoro γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα μίας τέτοιας απώλειας, όσο και σε αντίθετη περίπτωση.

14. Διάφορα

14.1 Οι Όροι αποτελούν τη συνολική, νομικά δεσμευτική, συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Memoro και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας και αντικαθιστούν πλήρως οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ του χρήστη και του Memoro σε σχέση με την Υπηρεσία.
14.2 Ο χρήστης αποδέχεται ότι το Memoro είναι σε θέση να παρέχει στο χρήστη ενημερώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν σε αλλαγές στους Όρους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή ανακοινώσεων που αναρτώνται στην Υπηρεσία.
14.3 Ο χρήστης συμφωνεί ότι αν το Memoro δεν εξασκεί ή δε βάζει σε ισχύ οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή τις νομικές αποζημιώσεις που προβλέπεται από τους Όρους (ή δικαιούται το Memoro σύμφωνα με το ιταλικό δίκαιο), αυτό δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επίσημη παραίτηση του Memoro από τα δικαιώματα αυτά, τα οποία εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα για το Memoro.
14.4 Εάν ένα ιταλικό δικαστήριο, που έχει τη δικαιοδοσία να αποφασίσει για το θέμα αυτό, αποφασίσει ότι οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων είναι άκυρη, η διάταξη αυτή θα αφαιρεθεί από τους Όρους χωρίς να ακυρώνονται οι υπόλοιπες διατάξεις των Όρων που θα συνεχίσουν να είναι ισχυρές και εκτελεστέες.
14.5 Οι παρόντες Όροι και η σχέση του χρήστη με το Memoro υπόκεινται στο ιταλικό δίκαιο. Τα μέρη συμφωνούν ότι όποιο νομικό ζήτημα προκύπτει από τους Όρους βρίσκεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ιταλικών δικαστηρίων. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το Memoro έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη λήψη προσωρινών ή προληπτικών μέτρων (ή ασφαλιστικών μέτρων) σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
[ΣΥΜΦΩΝΩ]
Σύμφωνα με τα άρθρα 1341 και 1342 του ιταλικού Αστικού Κώδικα, ο χρήστης αποδέχεται τις ακόλουθες διατάξεις των Όρων: 3 (Τροποποίηση των Όρων), 4 (Λογαριασμός στο Memoro), 5 (Γενικοί Περιορισμοί στη χρήση), 6 (Πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα), 7 (Περιεχόμενο), 8 (Δικαιώματα παραχωρούμενα από το χρήστη), 10 (Σύνδεσμοι στο Memoro), 11 (Τερματισμός της σχέσης με το Memoro), 12 (Αποποίηση εγγυήσεων), 13 (Περιορισμός Ευθύνης) και 14 (Διάφορα).
[ΣΥΜΦΩΝΩ]